En snygg kaross är pricken över i.

En racerbilskaross ska både vara snygg och funktionell. När Willy Dolliing ritade sin nya och moderna kaross inför säsongen 1967, var den i alla högsta grad en modern skapelse, enligt dåtidens senaste rön.  Den klassiskt utformade nosen med sitt ovala luftintag, som egentligen inte behövs på en luftkyld Fvee, döljer två luftkanaler som styr fartvinden ut mot bromsköldarna och vidare längs sidorna. Den för tiden ovanligt smäckra motorkåpan avslutas med en liten ankstjärt, enligt professor Kamms teorier som var högsta mode andra halvan av sextiotalet. Sidostyckena har en utformning som snarare för tankarna till "högre" formelklasser än Fvee. Dollings design, som tydligt inspirerats av samtida F3 bilar, kom först ett par år senare att anammas av övriga kosntruktörer av Fvee bilar.
Så i detta fall törs vi nog påstå att vår Dolling är lite av en milstolpe i 60-talets Fvee design. 

Ut i ljuset för första gången på många år.
Redan så här känns det lovande, med klassisk racerbilsdesign a la 60-tal.

Vi börajde med att provmotnera bil och kaross för att få en första överblick.
karossen ser ut att passa rätt bra och har några designlösnignar som var före sin tid, när det begav sig.

Efter att skapat oss ett helhetsintryck av den ganska välbehållan karossen, var det bara att sätta igång och slipa... 

...och slipa.... Föregående ägare hade påbörjat karossrenoveringen, vilket sparar oss ed del jobb, även om spacklignsrbetet helt klart går udner begreppet grovspackling.  Här går Anders över motorkåpan med finkornigt 400 våtslippapper.