Retrospective Motorsport - Kommersiell idé

Idén till Retrospective Motorsport har funnits under ett antal år hos initiativtagaren Bo Lindman. Efter många år som aktiv i både modern och historisk racing hade han funderat på varför det inte finns några heltäckande initiativ i svensk motorsport som fokuserar på, och tillvaratar, det stora och ökande intresset för nostalgi och historia inom bil- och motorsportområdet.

Tillsammans med några likasinnade beslöt Bo sig för att försöka skapa något nytt inom Svensk historisk motorsport.
Retrospective Motorsport syftar inte till att vara ett team i den traditionella bemärkelsen, utan är mer en gemensam plattform för att lyfta fram nostalgi, historia och tradition som verktyg i motorsporten för att erbjuda en engagerande och attraktiv kommunikation med en intresserad och köpstark målgrupp.

 

Idag, när nya varumärken etableras i en allt snabbare takt, inser många företag och organisationer vikten av att kommunicera sin historia, tradition och därmed sin långa erfarenhet con ansvarstagande över tiden.

Detta är värden som allt fler köpare och konsumenter fokuserar på i sitt val av varumärke. Det finns de som tror att heritage bara intresserar de äldre konsumenterna, men trenden visar klart att detta är en allt viktigare preferens även för de yngre, oftast köpstarka konsumenter.

 

I en nära framtid kan det mycket väl vara varumärkets tradition och historia, som avgör attraktionskraften och värdet på erbjudandet. En avgörande skillnad i förmågan att kunna ta betalt för produkten eller tjänsten. Kanske rent av en fråga om varumärkets överlevnad på sikt.

 

Vi vet också att köpare och konsumenter med intresse för historiska värden och traditioner, är bredare i sin intresseprofil än genomsnittet.

Retrospective Motorsport kommer därför att interagera med andra företeelser med anknytning till företrädesvis, men inte nödvändigtvis, teknikhistoria och varför inte militaria. Utan också likväl med kulturhistoriska evenemang. Vi vill ta historisk motorsport till en ny nivå inför en bredare publik.

 

Retrospective Motorsport är till för dig som vill nå de som inte vanemässigt bara bryr sig om det senaste och "ballaste", utan som söker en mer långsiktig och ansvarstagande leverantör.

Detta oavsett om det gäller business to business eller konsument.

Det klassiska mönstret "chequered flag" symboliserar målmedvetenheten både på tävlingsbanan och att göra våra samarbetspartners 110% nöjda.

 

Dessutom, inte minst viktigt:
Tillsammans ska vi ha roligt på vägen!